TÜM AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI FEDERASYONU SERTİFİKASYON GÜNCELLEMESİ HAKKINDA DUYURU

Federasyonumuz bünyesindeki Eğitmenlik Belgeleri yetkinliklerinin ayrıntılı olarak tanımlanması ile derecelendirme sistemine entegre edilerek siz değerli akıl ve zeka oyunları severlerine sunulmuştur.

Seviye ve derecelere yönelik ayrıntılar ektedir.

  • 1. Derece Zekâ Oyunları Öğreticiliği Sertifikası: Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde iki farklı modülde eğitim açılabilmektedir. 1. Derece Zeka Oyunları Öğreticiliği Sertifikası, Zeka Oyunları Okul Öncesi Modülünde 100 saat, Zeka Oyunları Başlangıç Düzeyi Modülünde ise toplam 150 saat akıl ve zekâ oyunları eğitimini kapsar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar 1. Seviye Zeka Oyunları Öğreticiliği Sertifikasına sahip olur. İçerik planı şu şekildedir:

– Zekâ Oyunları ve Faydaları

– Gelişim Özelliklerine Uygun Kutu Oyunları

– Görsel Algı, El Göz Koordinasyonu, Şekil Zemin İlişkisi, Şeklin Mekândaki Konumu, Renk ve Şekillerin Ayrımını Geliştiren Zekâ Oyunları

– Problem Çözme Becerisi, Tümdengelim Tümevarım İlişkilerini Geliştiren Zekâ Oyunları

– Orijinal, Esnek ve Akıcı Düşünmeyi Geliştiren Zekâ Oyunları

– Bir Durumu Tüm Yönleri ile Düşünme, Yargıya Varma, Objektif Olarak Değerlendirme ile Eleştirel Düşünme Becerisini Geliştiren Zekâ Oyunları

– Uzun ve Kısa Süreli Dikkat, Algılama, Mantık ve Akıl Yürütme Becerisini Geliştiren Zekâ Oyunları

– Analitik Düşünme, Üç Boyutlu ve Uzamsal Düşünmeyi Geliştiren Zekâ Oyunları

-Sosyal, Duygusal Zekâyı Geliştiren Grup Oyunları

-Oyun Uygulamaları ve Değerlendirme

-Genel Tekrar ve Değerlendirmeler

BAŞLAGIÇ DÜZEYİ MODÜLÜ

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kurslar/Geleneksel%20Oyunlar%20ve%20Zek%C3%A2%20Oyunlar%C4%B1_Zeka%20Oyunlar%C4%B1%20Ba%C5%9Flang%C4%B1%C3%A7%20D%C3%BCzeyi.pdf

OKULÖNCESİ DÜZEYİ MODÜLÜ

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kurslar/Geleneksel%20Oyunlar%20ve%20Zek%C3%A2%20Oyunlar%C4%B1_Zeka%20Oyunlar%C4%B1%20Okul%20%C3%96ncesi.pdf

  • 2. Derece Zekâ Oyunları Öğreticiliği Sertifikası: Toplam 150 saat olan bu derece, temel eğitim ve ortaöğretim düzeyine hitap eden oyunlar ile kâğıt kalem oyunları eğitimini kapsar. Bu eğitime 1. Derece Zekâ Oyunları Öğreticiliği Sertifikasına sahip olanlar katılabilir. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar 2. Derece Zekâ Oyunları Öğreticiliği sertifikasına sahip olur. İçerik planı şu şekildedir:

– Zekâ Oyunları Öğreticiliği

– Görsel Algı, El Göz Koordinasyonu, Şekil Zemin İlişkisi, Şeklin Mekândaki Konumu, Renk Ve Şekillerin Ayrımını Geliştiren Zekâ Oyunları

– Problem Çözme Becerisi, Tümdengelim Tümevarım İlişkilerini Geliştiren Zekâ Oyunları

– Orijinal, Esnek ve Akıcı Düşünmeyi Geliştiren Zekâ Oyunları

– Bir Durumu Tüm Yönleri ile Düşünme, Yargıya Varma, Objektif Olarak Değerlendirme ile Eleştirel Düşünme Becerisini Geliştiren Zekâ Oyunları

– Uzun ve Kısa Süreli Dikkat, Algılama, Mantık ve Akıl Yürütme Becerisini Geliştiren Zekâ Oyunları

– Stratejik Düşünme Becerisini Geliştiren Zekâ Oyunları

– Analitik Düşünme, Üç Boyutlu ve Uzamsal Düşünmeyi Geliştiren Zekâ Oyunları

– Sosyal, Duygusal Zekâyı Geliştiren Grup Oyunları

– Oyun Uygulamaları ve Değerlendirme

– Kâğıt – Kalem Oyunları, İşlem Oyunları, Sözcük Oyunları ve Mekanik Oyunlar

– Turnuva Oyunları ve Müsabakalar

– Genel Tekrar ve Değerlendirmeler

ORTA DÜZEY MODÜLÜ

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kurslar/Geleneksel%20Oyunlar%20ve%20Zek%C3%A2%20Oyunlar%C4%B1_Zeka%20Oyunlar%C4%B1%20Orta%20D%C3%BCzey.pdf

  • 3. Derece Zekâ Oyunları Öğreticiliği Sertifikası: Toplam 150 saat olan bu derece, temel eğitim ve ortaöğretim düzeyine hitap eden oyunlar ile kâğıt kalem oyunlarını ve Go oyunu eğitimini kapsar. Bu eğitime 2. Derece Zekâ Oyunları Öğreticiliği Sertifikasına sahip olanlar katılabilir.  Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar 3. Derece Zekâ Oyunları Öğreticiliği Sertifikasına sahip olur. İçerik planı şu şekildedir:

– Zekâ Oyunları ve Faydaları

– Kâğıt Kalem Oyunları (İleri Seviye Kâğıt Kalem Oyunları Anlatımı ve Uygulaması)

– Go Oyunu

– Go Oyunu Kurallarına Genel Bakış

– Nefes ve Taş Esir Etme

– Yasak Hamle ve İki Göz

– Alan Kavramı Oyun Sonu

– Stratejik Düşünme Becerisini Geliştiren Zekâ Oyunları

– Analitik Düşünme, Üç Boyutlu ve Uzamsal Düşünmeyi Geliştiren Zekâ Oyunları

– Sosyal Duygusal Zekâyı Geliştiren Grup Oyunları

– Oyun Uygulamaları ve Değerlendirme

– Turnuva Oyunları ve Müsabakalar

– Genel Tekrar ve Değerlendirmeler

İLERİ DÜZEY MODÜL

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kurslar/Geleneksel%20Oyunlar%20ve%20Zek%C3%A2%20Oyunlar%C4%B1_Zeka%20Oyunlar%C4%B1%20%C4%B0leri%20D%C3%BCzey.pdf

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYFASINDAN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYARAK DETAYLI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

http://www.hbo.gov.tr/YayginEgitim/ProgramListesi