ENNEAGRAM

ENNEAGRAM NEDİR?

Enneagram, 9 temel kişilik tipini ve bu tiplerin gelişim yönünü anlatan bir öğretidir. Kendimizin ve başkalarının yaşam motivasyonunu ve davranış kalıplarını öğrenip, dünyaya ve insanlara daha geniş bir perspektiften bakabilmemizi sağlar. Davranış kalıplarımızı ve davranışlarımız altında yatan temel motivasyonları açıklayıp gelişim hedefleri oluşturmamıza yardımcı olur. Ayrıca sağlıksız davranışlarımızı fark edip, sağlıklı davranışlara yönelmemize katkı sağlar. Bu sayede kendimizi ve çevremizi daha iyi anlayıp ailemizle, arkadaşlarımızla ve iş çevremizle olan ilişkilerimizi daha iyi hale getirebiliriz.

Ennea, Yunanca’da 9, gram ise çizim demektir. Enneagram 9 noktalı çizim anlamına gelmektedir. Enneagram sistemi, yukarıdaki yıldız benzeri 9 noktalı bir şekille gösterilir.

Enneagram’ın ilk olarak, orta doğuda Sufi’ler tarafından bulunduğuna inanılmaktadır. Rus mistik G. I. Gurdjieff, 1920’de Enneagram’ı Avrupa’ya tanıtmıştır. 1960’larda ise Oscar Ichazo Enneagram sistemini derleyip düzenleyerek ABD’ye yaymıştır. Enneagram şu anda, basılı yayınlar ve internet sayesinde tüm dünyada tanınıyor.

Merkezler

Enneagram, beden (8,9,1), kalp (2,3,4) ve beyin (5,6,7) olmak üzere toplam 3 merkezden oluşur. Beden merkezinin duygusu öfke, kalp merkezinin duygusu utanç, zihin merkezinin duygusu korkudur. Her kişilik tipi, bulunduğu merkezdeki temel duygu ile bağlantılı olarak şekillenir.

Kanat

İnsanlar genelde, tek bir kişilik tipinin davranış kalıbını aynen yansıtmazlar; kendi kişilik tipinin sağındaki ya da solundaki kişilik tiplerinin davranış kalıplarından da biraz taşırlar. Yani kişilik tipiniz 4 ise, 4w5 yani 4 kanat (wing) 5 ya da 4w3 yani 4 kanat (wing) 3 özelliği taşıyabilirsiniz.

Gelişim Yönü

Enneagram’da her kişilik tipi, kendisinden farklı iki kişilik tipiyle bağlantıdadır. Stres altındayken, bağlantıda olduğu kişilik tiplerinin olumsuz özelliklerini taşıyabilir. Benzer şekilde, kendini tamamen güvende hissettiğinde, bağlantıda olduğu kişilik tiplerinin olumlu özelliklerini de gösterebilir.

Kişilik tipleri arasında gelişim ve bütünleşme yönü şu şekildedir:
1-7-5-8-2-4-1
9-3-6-9

Her kişilik tipi, yukarıdaki sıralamada, sağında ya da solunda kalan kişilik tipiyle bağlantıdadır. Örneğin, tip 3’ün bağlantılı olduğu kişilik tipleri 9 ve 6’dır. Dolayısıyla tip 3, stres durumunda genellikle tip 9’un olumsuz özelliklerini gösterebilirken, kendini tamamen güvende hissettiğinde, tip 6’nın olumlu özelliklerini gösterebilir.

ENNEAGRAMIN TEMEL KAVRAMLARI

Mizaç: Doğuştan gelan, yaşam boyu değişmeyen, insanların algı önceliklerini, motivasyon farklılıklarını, istek, ihtiyaç, beklenti ve arayışlarını belirleyen yapısal bir çekirdektir. Aynı zamanda mizaç, bireylerin; duygu, düşünce ve davranış farklılıklarının da kaynağıdır. Bir başka deyişle mizaç, hepimizin psikolojik DNA’sıdır.

Karakter: Bazı mizaç özelliklerinin; zaman içinde belirgin ve tutarlı bir biçimde görünür hale gelmesiyle oluşur. Mizaç temelinde gelişen karakter için , değişmez değil fakat değişime oldukça dirençli olan duygulanım, düşünce ve davranış kalıplarıdır diyebiliriz.

Kişilik: Kişinin mizaç yapısının, cinsiyet, genetik yapı, yaş, biyolojik özellikler gibi içsel etkenlerin yanı sıra. Aile, kültür, eğitim, inanç gibi üzerinde kısmen etkide bulunabildiği dışsal etkenlerle etkileşimiyle oluşan! “hem kararlı bir süregenlik, hem de dinamik bir değişkenliğe sahip olan” içgüdüsel, duygusal, düşünsel ve eylemsel işleyiş ve görünümün tamamıdır.

Kendini tanıma, arama sürecinde dünyanın bilinen en etkili metodolojilerden biri olan enneagram salt kişinin kendini tanıması üzerine odaklanması kadar. Kişinin kendini değiştirmesi ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfetmesi amacıyla geliştirilmiş bir kişilik analizi yöntemidir. Yunanca dokuz anlamına gelen enne ve kişilik kelimesinin karşılığı olan agram kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Enneagram.  Dokuz kişilik tipi anlamında kullanılır. İnsanları, dünyaya bakış açılarına, dünyayı algılayıp değerlendirme ve tepki verme şekillerine göre dokuz farklı kişilik tipine ayırır. Bu tipler ise şöyledir.

ENNEAGRAM MİZAÇ TİPLERİ

 1. Mükemmeliyetçi/Reformcu
 2. Yardımsever / Şefkatli
 3. Başarı Odaklı / Motivatör
 4. Özgün / Bireyci
 5. Araştırmacı / Gözlemci
 6. Sadık / Sorgulayıcı
 7. Maceracı / İstekli
 8. Meydan Okuyan / Lider
 9. Barışçı / Uzlaştırıcı

SADECE TEST YETMEZ

Tanımlanmış bu dokuz tipten hangi kişilik tipine girdiğiniz, gerçekleştirilecek kişilik testiyle belirlenmeye çalışılıyor. Ennegram Testi iç dünyanız hakkında sorular soruluyor ve dürüst cevaplar vermeniz gerekiyor. Mesela: Her koşulda ön plana çıkmak isteyen bir insan mısınız?gibi sorular Ancak bu tek başına yeterli değil. Test sadece bir ön belirlemedir. İnsan çok karmaşık bir yapı. Bırakın bir testin insanın kişiliğini çözdüğünü iddia etmeyi! Enneagram’n kendisi yöntem olarak insanın kişiliğini yüzde yüz çözme iddiasında değil! Ama dokuz modelin tanımları üzerinden kişinin iç dünyasına bakıp yolunu çizmesi mümkün. Enneagram’da analitik olmasından, tutarlı olmasından ve rasyonel önermeleri olmasından dolayı gerçek bir rehber. Bu rehberin aydınlattığı yolda uzman psikologların derinlemesine psikolojik analizlerin ve ile ortaya harika sonuçların ve kazanımların çıkması mümkün.

Çocuk yetiştirmek bilimden çok sanattır fikriyle yola çıkan Akdeniz Mizaçla Hayat Tercihleri Sadece bir kişidel glişim merkezi değil bünyesinde Akıl ve Zeka oyunları Eğitmeni, Pedagog ve Özel Eğitim çocuğunuzun hayatını bütünüyle ele alan. Onun psikolojisini ve ruhsal gelişimini derinlemesine inceleyen bir aile danışmanlık ve çocuk gelişimi ve koçluk merkezidir. Dilerseniz bizlere Akdeniz Mizaçla Hayat Tercihleri Ennegram Facebook sayfamız üzerinden de ulaşabilirsiniz.

 • Aklınızı  kurcalayan bu soruların cevaplarını birlikte bulalım.
 • Ona nasıl davransam da mutlu edemiyorum…
 • Çok hareketli ve dikkat eksikliği var bu onun gelişimini nasıl etkileyecek?
 • Okula ve öğrenmeye karşı isteksiz…
 • Her şeyden hemen sıkılıyor, ne yapsak onu motive edemiyoruz…
 • Anne ve baba olarak onun için neyin doğru olduğu hakkında görüş ayrılıklarımız var…
 • Sınavlara nasıl hazırlanmalı?
 • Teknolojiye çok bağlı onunla iletişim kuramıyoruz?
 • Anlayamadığım davranışları var… Bunun temel nedenlerini merak ediyorum?
 • Onu gerçekten mutlu edecek en uygun meslekler hangileri?
 • Başarıya ulaşması için doğru kişilik özellikleriniz nasıl harekete geçirebiliriz?
 • Yabancı dil öğrenme de sorun yaşıyoruz. Bunun  kolay bir yolu olmalı!
 • Matematik problemleri çocuğumu korkutuyor.
 • Daha fazla sosyal beceri geliştirmesini istiyoruz…

Uzman kadromuz aile ve çocuğu arkasında yaklaşık 200 bilimsel parametreyle! Çalışan yapay zeka temelli özel bir teste tabi tutarak çocuğun mizaç analizini yapar. Bu sayede çocuğunuzun üstün ve zayıf taraflarını, yatkınlıklarını, motivasyon yöntemlerini. Rahat ve stress hattında sergileyebileceği davranışları ve özel yeteneklerini derinlemesine öğrenmenizi sağlar. Çocuğunuzun öğrenme becerilerini ve kişisel başarısını geliştirecek stratejiler sunar.

Onun için en uygun alanları belirler. Size sunulacak 12 sayfalık raporla sadece çocuğunuz değil! Aile bireylerinin birbirini daha iyi tanıması ve aile içi iletişimin gelişmesine katkı sağlar. Bu sistem ile hiperaktiviteden mizâca, akademik öz yeterlikten öğrenme stillerine! Motivasyon kaynağından, akademik ertelemeye, başarı kaynaklarından sınav kaygısına. Odaklanma sorunlarından internet ve sosyal medya bağımlılığına kadar birçok soruna bilimsel çözümler getiri.

Siz de çocuğunuzun mizaç temelli kişilik gelişimi ve psikolojik özellikleri hakkında derinliğine bilgi sahibi olmak istemez misiniz?

Gelin çocuğunuzu birlikte keşfedelim…

Kendini Keşfet Dünyayı Keşfet

ENNEAGRAM HANGİ FARKINDALIKLARI SAĞLAR?

Doğuştan getirdiğimiz ve değişmeyen özelliklerimizi

Kendimizde var olan güçlü ve zayıf taraflarımızı

Kişilik Tiplerinin İletişim Tarzları

Kişisel Gelişim ve Dönüşüm için gerekli ipuçları

Potansiyel riskleri, yetenekleri

Rahat ve stres zamanlarında gösterilen tepkileri anlama (insanı anlama)

ENNEAGRAM HANGİ ALANLARDA KULLANILIR

Meslek seçimlerinde

İşletme

insan kaynakları yönetiminde

Satış ve pazarlama faaliyetlerinde

Personel seçiminde

Liderlik yönetiminde

Sanat ve kültür yönetimi konularında

Reklamcılık alanında

Film senaryolarında

Oyunculuk seçimlerinde

Yüz yüze iletişimin olduğu satış alanlarında

ve birçok farklı iletişim becerilerinde kullanılmaktadır.